Kitos daugiafunkcinės CBRN tyrimų mobilios laboratorijos

Įgyvendinant projektą atliktas mobilios laboratorijos, analitinių prietaisų ir kitos įrangos, skirtos, radiacinės saugos ekspertų laboratorijai, tiekimas, instaliavimas, testavimas ir paleidimas. Nacionalinė branduolinės ir radiologinės veiklos reguliavimo agentūra naudoja mobilią laboratoriją ir patiektą įrangą, kovos su neteisėta prekyba radioaktyviosiomis ir branduolinėmis medžiagomis stiprinimui ir greitojo reagavimo į sukeliančias teršimą avarijas užtikrinimui, kurio metu vykdoma įtartinų medžiagų ir užterštų objektų paieška, suskirstymas į kategorijas, preliminarus charakterizavimas incidento vietoje, vietos radiologinių sąlygų įvertinimas, mėginių ir reikiamų įrodymų rinkimas išsamesniam laboratoriniam tyrimui atlikti. Nešiojama ir transportuojama įranga taip pat skirta konfiskuotų branduolinių ir radioaktyvių medžiagų išsamiam laboratoriniam tyrimui atlikti po būtinų veiksmų užbaigimo incidento vietoje.

Į mobilios laboratorijos įrangos komplektą įeina nešiojama radiacijos nustatymo ir spektroskopijos įranga, radioaktyviųjų ir neradioaktyviųjų medžiagų elementinės analizės prietaisai, mėginių paėmimo ir medžiagų surinkimo priemonės ir įrankiai, personalo saugos užtikrinimo priemonės, įranga duomenų rinkimui, saugojimui ir komunikacijai

Projekto vykdymo metu vadovaujamasi Kokybės užtikrinimo programa, UAB LOKMIS integruota kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartus.