Daugiafunkcinis ML kompleksas radioaktyvių atliekų aptikimui ir tyrimui

Projektas apima įrangos tiekimą ir paslaugų teikimą įskaitant techninės dokumentacijos išdirbimą, įrangos tiekimą, montavimą ir apmokymą, bei garantinę priežiūrą. Projekto metu buvo išdirbta techninė dokumentacija įskaitant radiocheminės laboratorijos struktūrą, funkcinio modelio sukūrimą, rekomendacijos dėl rekonstrukcijos, bei radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo, bei eksploatacinė dokumentacija. Kuriant struktūrą buvo atsižvelgiama į tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, pritaikomas matavimo metodikas radioaktyviųjų atliekų tyrimui ir charakterizavimui, tiekiamą įrangą ir medžiagų.

 

Projekto tikslas:

Centrinės analitinės laboratorijos sukūrimas ir paleidimas radioaktyviųjų atliekų charakterizavimui;

Tiekimas ir įvedimas į eksploataciją mobilios laboratorijos lauko tyrimams.

Pagal projektą buvo tiekiama įranga: gama, beta, alfa, Rentgeno spindulių, optinės spektrometrijos sistemos, svarstyklės, UPS, etaloninės medžiagos, kompiuterinė įranga, tankio matuokliai, elektrinės viryklės, laboratoriniai mėginių malūnai, kalorimetrinės sistemos, radioaktyviųjų mėginių transportavimo konteineriai, skysto azoto gaminimo įrangą ir pan.