VGTU Aplinkos oro kokybės tyrimų mobili laboratorija

„VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra. Aplinkos kontrolės mobili laboratorija: (sieros oksidų, CO, ozono, LOJ, kietųjų dalelių koncentracijos matuokliai, metrologinių parametrų matavimo stotis, triukšmo lygio analizatorius, radono monitorius, elektrinių laukų matuoklis, jonizuojančiosios spinduliuotės radiometras, automobilis su stelažais)