Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „LOKMIS“ orientuojasi į inovatyvių inžinerinių ir technologinių sprendimų kūrimą ir pritaikymą pagal konkrečius kliento poreikius bei bandymų, matavimų ir analizės įrangos, sistemų ir jų priedų tiekimą ir susijusių kvalifikuotų paslaugų teikimą.

Svarbiausi organizacijos prioritetai:

 • Tiekiamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas
 • Profesionali komanda

Organizacijos siekiai:

 • Teikti klientų poreikius atitinkančius, kūrybiškus ir efektyvius, technologiniu ir ekonominiu požiūriu priimtiniausius sprendimus, prisidedančius prie aplinkos kokybės gerinimo
 • Nuolat gerinti veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę bei efektyvumą  
 • Bendradarbiauti su patikrintais partneriais ir patikimais tiekėjais, plėsti jų ratą
 • Laikytis organizacijos veiklai taikomų teisinių ir kitų reikalavimų
 • Suteikti darbuotojams kvalifikacijos kėlimo, profesinės kompetencijos ir asmeninio tobulinimo galimybes
 • Racionaliai ir efektyviai naudoti išteklius organizacijos veiklos procesuose, vykdyti veiklos kokybinius bei aplinkosauginius matavimus ir kontrolę
 • Palaikyti ir tobulinti įdiegtą kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą

  Organizacijos politika yra prieinama visuomenei, visi darbuotojai ir asmenys, dirbantys organizacijos pavedimu, supažindinti su šia politika ir privalo vadovautis jos nuostatomis. Aukščiausia vadovybė ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri ir (jei reikia) atnaujina politiką.

Faktai ir pasiekimai

> 200
Klientų įvairiose šalyse
7
Šalys, kuriose dirbame
5
Mokslo daktarai
29
Darbuotojų sk.