Apie mus

Uždarąją akcinę bendrovę "LOKMIS“ 1995 metais įkūrė telekomunikacinių matavimų specialistai. Nuo tada prasiplėtė įmonės veiklos sritys - kompanija išaugo ir įžengė į naują, kokybiškesnį plėtros etapą. Šiuo metu UAB „LOKMIS“ yra viena iš bandymų, matavimo ir analizės įrangos tiekėjų Lietuvoje, taip pat veikianti ir tarptautinėse rinkose – Ukrainos, Moldovos, Latvijos Respublikose. Yra įsteigusi dukterines įmones.

Per gyvavimo laikotarpį įmonė įrodė savo potencialą ir išskirtinę kompetenciją vykdant projektus, finansuojamus Europos Rekonstrukcijos ir Plėtros Banko, Pasaulio Banko, ES PHARE programos ir kitų donorų, teikiant konsultavimo paslaugas ir inžinerinių sprendimų įgyvendinimą.

Savo klientams siūlome įvairią bandymų, matavimų ir analizės įrangą, sistemas ir integruotus sprendimus jonizuojančios spinduliuotės aptikimo, neardomosios kontrolės, radioaktyviųjų atliekų radiologinio apibūdinimo, radioekologinės ir radiacinės saugos stebėsenos, aplinkos apsaugos, kalibravimo, įvairių eksperimentinių laboratorijų, cheminės analizės ir gyvosios gamtos mokslų (skysčių ir dujų chromatografija, genomika ir protemika, mikroskopija, masės spektroskopija, elektroforezė), telekomunikacijų ir elektronikos srityse. UAB „LOKMIS“ taip pat siūlo branduolinės pramonės ir aplinkos apsaugos plėtros metodų ir metodikų kūrimą, konsultavimą aplinkos apsaugos, radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų charakterizavimo srityse bei analizę ir mokslinius tyrimus šiose srityse.

Kvalifikuota ir patyrusi UAB „LOKMIS“ komanda įgijo teigiamą reputaciją tarp Lietuvos ir užsienio partnerių, plėtojant atliekų matavimo metodus, naudojant modernius aukštųjų technologijų didelio jautrumo ir tikslumo analizei skirtus prietaisus, teikiant nuolatinį inžinerinį ir konsultacinį palaikymą atliekų apibūdinimo ir klasifikavimo projektuose, įskaitant unikalių programinės įrangos produktų kūrimą. UAB „LOKMIS“ patirtis ir reputacija leidžia pritraukti patikimas organizacijas ir partnerius iš Lietuvos ir užsienio, kad efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu būtų pasiekti nustatyti tikslai.

Konkrečiam projektui surinkta grupė užtikrina, kad jis būtų vykdomas griežtai pagal sutartyje numatytas atlikti užduotis ir pareigas, užtikrina veiksmingus informacijos srautus tarp įmonės ir galutinio vartotojo. Kokybės kontrolės procedūras ir detaliojo plano vykdymą kad visos užduotys būtų pasiektos laiku ir su minimaliomis sąnaudomis prižiūri Kokybės užtikrinimo komanda. Stipri ir kompetentinga technikų komanda užtikrina nuolatinę techninę paramą ir padeda patvirtinti priemones ir matavimo metodus. UAB „LOKMIS“ projektai, kuriuos įvykdėme patys ar su partneriais, yra geriausia rekomendacija, įrodanti bendrovės pajėgumus.