Reagavimo į ekstremalias situacijas specializuotose valstybinės įmonės „RADON“ bendrovėse ir žalos šalinimo radioaktyvių atliekų laikymo vietose įranga Projekto Nr. EuropeAid/138177/IH/SUP/UA

Projekto, finansuojamo Europos sąjungos Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonėmis (Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC)), įgyvendinimo metu UAB LOKMIS pristatė šiuolaikinę įrangą, specializuotą mokymą ir kitas susijusias paslaugas, tokias kaip įrangos diegimas, sertifikavimas ir testavimas pristatymo vietoje, siekiant kad Valstybinė Korporacija „Ukrainos valstybinė įmonė Radon“ (Radon) galėtų suderinti savo veiklą su geriausia tarptautine patirtimi. UAB LOKMIS tiekė įrangą siekiant, kad Radon ekspertai galėtų nedelsiant reaguoti ir saugiai bei laiku likviduoti avarines situacijas, kad Radon galėtų saugiai valdyti ir ilgainiui sutvarkyti daugiau kaip penkiasdešimt radioaktyviųjų atliekų laidojimo vietų (1986 m. Černobylio avarijos palikimo), esančių už Draudžiamosios Zonos ribų.

Projekto, pradėto vykdyti 2017 metų sausio mėnesį ir trukusio 18 mėnesių, metu buvo pateikta įrangos, kurios suma viršijo 3,3 milijonus eurų. Šiuo metu Radon yra aprūpinta beveik šimtu pagal INSC projektą pateiktų skirtingų tipų specializuotų įrankių ir įrangos (tokių kaip radioaktyvaus lauko aptikimo įranga, transportavimo ir gręžimo įranga, pagalbinė įranga, skirta darbui objekte ir kontroliuojamoje reagavimo į ekstremalią situaciją zonoje, elektriniai įrankiai, asmens apsaugos įranga, komunikacinė įranga, biuro įranga bei dokumentavimo įrankiai, įranga, skirta radiacija užterštiems objektams laikyti, rankiniai įrankiai bei matavimo įranga, mechaninės bei elektrinės dalys, diagnostikos įranga bei specifiniai įrankiai), įgalinančių susidoroti su daugeliu galimų ekstremalių radiacinių situacijų.