Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūros tobulinimas Černobylio zonoje. II stadija.

Projekto tikslas yra radioaktyvių atliekų (RA) infrastruktūros tobulinimas Ukrainoje įsteigiant papildomus RA charakterizavimo pajėgumus Černobylio zonoje.

Projekto įgyvendinimo šalis: Ukraina
Užsakovas / galutinis vartotojas: Ukrainos valstybinė Černobylio zonos valdymo agentūra,  VSĮ „Černobylio speckombinatas“, VSĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo centrinė įmonė“
Projekto aprašymas:

Projektas apima įrangos tiekimą ir paslaugų teikimą įskaitant techninės dokumentacijos išdirbimą, įrangos tiekimą, montavimą ir apmokymą, bei garantinę priežiūrą. Projekto metu buvo išdirbta techninė dokumentacija įskaitant radiocheminės laboratorijos struktūrą, funkcinio modelio sukūrimą, rekomendacijos dėl rekonstrukcijos, bei radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo, bei eksploatacinė dokumentacija. Kuriant struktūrą buvo atsižvelgiama į tarptautinius ir nacionalinius reikalavimus, pritaikomas matavimo metodikas radioaktyviųjų atliekų tyrimui ir charakterizavimui, tiekiamą įrangą ir medžiagų.

Projekto tikslas:

 

  • Centrinės analitinės laboratorijos sukūrimas ir paleidimas radioaktyviųjų atliekų charakterizavimui Ukrainoje Černobilio Zonoje;
  • Tiekimas ir įvedimas į eksploataciją mobilios laboratorijos lauko tyrimams Černobilio Zonoje.

Pagal projektą buvo tiekiama įranga: gama, beta, alfa, Rentgeno spindulių, optinės spektrometrijos sistemos, svarstyklės, UPS, etaloninės medžiagos, kompiuterinė įranga, tankio matuokliai, elektrinės viryklės, laboratoriniai mėginių malūnai, kalorimetrinės sistemos, radioaktyviųjų mėginių transportavimo konteineriai, skysto azoto gaminimo įrangą ir pan.

Susijusios paslaugos

  • Poreikių vertinimas
  • Išdirbimas funkcinių modelių stacionariai ir mobiliai laboratorijoje
  • Išdirbimas mokymo programos
  • Įrangos, matavimo įranga ir mobilios laboratorijos tiekimas įskaitant instaliavimą ir bandymus
  • Techninis palaikymas, garantinė priežiūra
  • Mokymai