SUPROJEKTUOTA IR PAGAMINTA MOBILI LABORATORIJA BRANDUOLINĖS IR RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI

2018 m. rugsėjo 19 d.

Įgyvendindama Europos Sąjungos finansuojamą projektą BY3.01/15 UAB Lokmis suprojektavo ir pagamino mobilią laboratoriją, skirtą Baltarusijos Branduolinės ir radiacinės saugos centrui vykdyti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių paiešką.

2018 rugpjūčio 22-24 dienomis UAB Lokmis specialistai kartu su Baltarusijos Branduolinės saugos ir radiacinės saugos centro atstovais sėkmingai atliko naujos mobilios laboratorijos gamyklinius bandymus.